Upisi


1.GRAD DUGO SELO
 • Preslika domovnice djeteta
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Ispis mirovinskog staža oba roditelja
 • Liječnička potvrda ne starija od 30 dana
2.OPĆINE  RUGVICA  I  BRCKOVLJANI
 • Preslika domovnice za dijete
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Ispis mirovinskog staža oba roditelja
 • Potvrda o sufinanciranju iz Općine
 • Liječnička potvrda ne starija od 30 dana
3.OPĆINA  DRAGANIĆ
 • Preslika domovnice za dijete
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Potvrda o sufinanciranju iz Općine
 • Ispis mirovinskog staža oba roditelja ( nije uvjet )
 • Liječnička potva ne starija od 30 dana
4.OPĆINA  KRAŠIĆ
 • Preslika domovnice za dijete
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Liječnička potvrda ne starija od 30 dana
 • Ispis mirovinskog staža oba roditelja ( nije uvjet )
5.OPĆINE  KLINČA SELA  I SAMOBOR
 • Preslika domovnice za dijete
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Potvrda o sufinanciranju iz Općine
 • Liječnička potvrda ne starija od 30 dana
 • Ispis mirovinskog staža oba roditelja ( nije uvjet )
5.VELIKA GORICA
 • Preslika domovnice za dijete
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Potvrda o prebivalištu za dijete
 • Preslike osobnih oba roditelja
 • Ispis mirovinskog staža za oba roditelja
 • Preslika knjižice cjepiva
 • Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti djeteta ne starija od 30dana (predaje se prvi dan polaska u vrtić)

Ispiši stranicu