Logoped u vrtiću

Stručni suradnik logoped u našem vrtiću je edukacijsko – rehabilitacijskog profila koji radi na otklanjanju poteškoća govorno – glasovne komunikacije te poteškoća čitanja i pisanja. Veliku važnost posvećuje djeci rane dobi i provođenju programa rane intervencije u otkrivanju, obradi i terapiji poremećaja.

Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su: poremećaj izgovora glasova, teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju, usporeni razvoj govora, teškoće socijalne komunikacije, grafomotorička nezrelost i slično.

Logoped ulazi u skupinu te uz podršku odgajatelja, izdvaja djecu kod koje postoji moguća govorno – jezična i komunikacijska poteškoća. U trijažnom postupku logoped fokus stavlja na procjenu djece rane dobi kod koje postoji kašnjenje u pojavi prve riječi ili pri pojavi ranih znakova teškoća u komunikaciji. Nakon procjene, ako postoji potreba logoped kontaktira roditelje te ih savjetuje i/ili upućuje na obradu izvan ustanove.

Logopedska terapija djece u predškolskom periodu uključuje sudjelovanje roditelja u terapijski proces te je potreban nastavak rada s djetetom kod kuće. Uloga logopeda je informiranje roditelja s vrstom i stupnjem poteškoće te daljnje poučavanje u konkretnim terapijskim postupcima kako bi ishod terapije bio što bolji. Uz djecu rane dobi provodi se i terapija djece školske dobi koja iskazuju teškoće u čitanju, pisanju i/ili računanju.

U radu s djetetom poštuju se sve posebnosti, kapaciteti i dob djeteta. Nastoje se otkriti djetetovi unutarnji potencijali i iskorištavaju se najbolji psihofizički faktori kako bi logopedske vježbe bile što kvalitetnije i uspješnije.

Logoped je i:  - član stručnog tima vrtića

                        - sudjeluje u provođenju inicijalnih intervjua vezanih za primitak nove djece u vrtić

                        - suautor je godišnjeg plana i programa i godišnjeg izvješća vrtića 

                        - uključen je u praćenje odgojno – obrazovnog procesa vrtića

                        - vodi roditeljske sastanke

                        - vodi tematske edukacije i radionice za odgajatelje
 
                        - surađuje s užom i širom društvenom zajednicom Poliklinikom SUVAG, Klinikom za dječje bolesti Zagreb – Kaićeva, Osnovnom  školom "Stjepan Radić" Božjakovina


Naša stručna suradnica logopedinja Ljubica Roglić dostupna je putem e-maila: ljroglicc@gmail.com 
Ispiši stranicu