EU PROJEKTNaziv projekta: Njihov osmijeh naš zadatak

Cilj projekta: Provedbom projekta "Njihov osmijeh naš zadatak" omogućit će se uvođenje produljenog radnog vremena u sedam objekata Dječjeg vrtića DIDI, čime će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom će se omogućiti dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što će povećati kvalitetu provedbe programa predškolskog obrazovanja i naobrazbe.

Nositelj projekta: Dječji vrtić DIDI

Područje provedbe projekta: Zagrebačka županija

Trajanje projekta: 20 mjeseci (23.12.2021. - 23.08.2023.)

Vrijednost projekta: 5.869.500,00 HRK
Iznos EU potpore: 5.869.500,00 HRK

Aktivnosti projekta:
 •  Omogućena provedba produljenog radnog vremena za 7 objekata i to: Tratičnica, Palčica, Suncokret, Velika Gorica (2 grupe), Pokupsko, Stupnik te Kravarsko,
 • Produženo radno vrijeme za 4 sata dnevno za 7 objekata DV DIDI (od 16:00h do 20:00h),
 •  Pružene dodatne aktivnosti i to: kraći program za djecu s teškoćama (jezično - govorno - glasovne komunikacije) te kraći program ranog učenja engleskog jezika,
 •  Nabavljena didaktička oprema i didaktička pomagala za potrebe produženog radnog vremena,
 • Nabavljena oprema za kvalitetniju provedbu produženog radnog vremena,
 • 12 osoba sudjelovalo u programima stručnog usavršavanja,
 • Održane početna i završna konferencija projekta s ukupno 40 sudionika,
 • Tiskano i distribuirano 500 letaka, 50 plakata i 1 rollup banner za potrebe informiranja javnosti i vidljivosti projekta,
 • Izrađen i distribuiran video uradak u trajanju od 10 minuta sa rezultatima projekta,
 • Redovito provođenje informiranje javnosti o projektnim aktivnostima putem web stranice i društvenih mreža
 • Izrađeno 7 izvješća o provedbi projekta i aktivnosti istih,
 • Provedeno stručno vođenje i upravljanje projektom te izrada narativnih i financijskih izvještaja od strane voditelja projekta i financijskog djelatnika.
 
Rezultati projekta: Provedbom projekta "Njihov osmijeh naš zadatak" omogućeno je uvođenje produljenog radnog vremena u sedam objekata Dječjeg vrtića DIDI, čime se omogućilo usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom se omogućilo dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što je povećalo kvalitetu provedbe programa predškolskog obrazovanja i naobrazbe.


Kontakt: Karmen Pavlic, voditeljica projekta
               Dječji vrtić DIDI  

Adresa: Karlovačka 26 10450 Klinča Sela
Kontakt: +385 1 2750 912

Mail: tajnistvo.didi@gmail.com 
Web: http://www.vrticdidi.hr 

 
Ispiši stranicu