Psiholog u vrtiću


ULOGA PSIHOLOGA U DJEČJEM VRTIĆU
 
Psiholog u vrtiću sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posao psihologa u vrtiću je definiran Standardima rada psihologa u predškolskim ustanovama.
Svojim djelovanjem psiholog pridonosi razvoju timskog rada, a njegova uloga ovisi o potrebama i kulturi ustanove.
U radu s djecom psiholog procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socioemocionalni razvoj djece, individualne razvojne potrebe djeteta, prati prilagodbu i napredovanje djece, a to čini u suradnji s roditeljima, odgojiteljima i članovima stručnog tima te opažanjem i upotrebom psihodijagnostičkih instrumenata. Zatim, u svrhu planiranja i provođenja strategija podrške razvoju pojedinog djeteta, ponajviše djece kod kojih postoje posebne potrebe – bilo u vidu teškoća u razvoju ili darovitosti, kroz suradnju s odgojiteljima, roditeljima i ostatkom stručno-razvojne službe djeluje za dobrobit djeteta. Dakle, od trenutka upisa djeteta u vrtić i inicijalnog razgovora s roditeljima, preko praćenja prilagodbe i funkcioniranja djeteta u skupini.
Kroz eventualno testiranje ili sastanke s roditeljima, a najviše redovitim konzultiranjem odgojitelja, psiholog prati razvoj djeteta, savjetuje odgojitelje i roditelje, te u slučaju potrebe sudjeluje u kreiranju individualiziranog odgojno-obrazovnog procesa i upućivanju na dodatne procjene izvan vrtića.
Također, kao značajan doprinos cjelovitom razvoju djeteta, psiholog provodi roditeljske i individualne sastanke i stručna usavršavanja odgojitelja. Kroz takve aktivnosti djeluje na usklađivanju odgojnih utjecaja dom-vrtić te pomaže roditeljima razumjeti i prevladati određene izazove i jača kompetencije odgojitelja za komunikaciju, refleksiju,poticanje socioemocionalnog razvoja djece, suradnju s roditeljima, itd.
U suradnji sa stručnim timom kreira godišnji plan i program ustanove, kreira posebne programe i razna izvješća po potrebi, kao i ankete unutar ustanove. Konačno, u trenucima kriznih situacija psiholog ima posebnu ulogu te surađuje s vanjskim ustanovama.
 
Maja Kajkut Tuljo,
stručni suradnik psiholog
DV Didi
Ispiši stranicu