Mješovite skupine

Larry Cuban (Stenfordsko sveučilište):

„Skupine u kojoj djeca brinu jedna za drugu, uče jedni druge, uče jedni od drugih, jačaju dječje samopoimanje jer svako dijete može doprinjeti skupini na svoj način.“

Dobno mješovite skupine u vrtićima su one u kojima je dobna razlika između djece veća od jedne godine. Razlog radi kojeg se organiziraju skupine dobno mješovite djece je taj da svako dijete ima priliku, u manjim skupinama, učiti na svoj način kao i razvijati svoje sposobnosti na najbolji mogući način bez rigidnih pretpostavki o sposobnostima djece.   

Atmosfera u takvim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu. U realnom životu prijateljstva se sklapaju preko interesa, a rjeđe prema dobi te je u realnom životu uvijek netko stariji/mlađi, sposobniji/ne sposobniji, bolji ili lošiji u nekoj aktivnosti.


Američka istraživanja pokazuju da Cuban ima pravo. Iz mnogih studija vidljiv je različiti pozitivni efekt boravka djece u mješovitim skupinama, posebno u znanju i savladavanju društvenih vještina.

Pregled 18 studija koje se bave uspjesima djece u mješovitim skupinama navodi da su ta djeca:
 • uspješnija u akademskim vještinama;
 • imaju jače samopouzdanje;
 • bolje razvijene socijalne vještine;
 • bolji odnos prema vrtiću, a kasnije i školi.

Rad u takvim skupinama prilagođen je djeci koja su došla sa različitim iskustvom i sposobnostima, a odgojiteljeva uloga je da planira i priprema aktivnosti djece u skladu sa interesima svakog djeteta. Na opisani način dijete se potiče na timsko učenje, učenje jednih od drugih kao i na suradnju pri rješavanju nekog problema. Rezultat svega navedenog je da se pažnja posvećuje procesima pri učenju za razliku od usmjerenosti na usvajanje sadržaja i informacija. 

 

Uloga svakog djeteta u skupini jednako je vrijedna. Razvoj djeteta ne procjenjuje se u usporedbi s drugima već se svako dijete prati i procjenjuje kao individua.

Prednosti mješovitih skupina za mlađu djecu:
 • uče od starije djece;
 • mogućnost biranja prijatelja po interesima, a ne samo po dobi;
 • bolje socijalne vještine (uče opažanjem starije djece kako rješavati konflikte, pristojno ponašanje, brigu o sebi….);
 • više samopoštovanje;
 • pozitivan utjecaj na razvoj govora.
 
Prednosti mješovitih skupina za stariju djecu:
 • razvoj brige o drugima i pomaganje;
 • skloniji su cijeniti individualnost, a ne dob ili spol;
 • bolja samoregulacija ponašanja;
 • mogućnost odabira mlađeg prijatelja ako to odgovara njihovim potrebama i  interesima.

Ispiši stranicu