Kućni red

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU DJEČJEG VRTIĆA DIDI

Kod dolaska i boravka u dječjem vrtiću potrebno je da:
 
 • Dolazak i odlazak djeteta bude u skladu s vremenom boravka koji su roditelji i skrbnici naveli kod upisa
 • Roditelji dijete u vrtić dovode do 08:45 sati radi organizacije doručka i odgojno-obrazovnog procesa
 • Kasniji dolazak se mora (nakon 9.00 sati) najaviti matičnom odgojitelju.
 • Roditelj provede minimalno 5 dana s djetetom u vrtiću prilikom perioda prilagodbe, uz prethodno dogovoren termin.
 • Po dijete mogu doći samo punoljetne osobe koje su navedene u izjavi o dovođenju i odvođenju prilikom upisa djeteta ili kasnijom izmjenom
 • Ukoliko dolazi do promjene osoba koje su navedene u izjavi, obavezno se mora obavijesti  matičnog odgojitelja
 
Roditelj ili skrbnik obvezan je za dijete donijeti u dječji vrtić:
 
 • Papuče
 • Papirnate maramice
 • Vlažne maramice
 • Rezervnu odjeću

U ljetnim mjesecima, kada se provode aktivnosti s vodom, potrebno je u dogovorene dane donijeti:
 
 • Ručnik
 • Sredstvo za zaštitu od sunčevih zraka
 • Gumenu obuću otvorenog tipa
 • Plastičnu vrećicu za mokru odjeću.
 
Tijekom ljetnog perioda, vrtić zadržava pravo na drugačiju organizaciju rada, a koja se odnosi na spajanje odgojnih skupina radi smanjenja broja prisutne djece i godišnjih odmora.
 
Dnevni ritam prehrane:
 •  08:00 – 09:00 - doručak
 • 10:00 - voćna užina
 • 11:00 – 11:30 - ručak za jasličke skupine
 • 11:30 – 12:00 - ručak za vrtićke skupine
 • 14:30 - užina
 
Radno vrijeme dječjeg vrtića usklađeno je sa radnim vremenom korisnika usluga. Dječji vrtić radi 5 dana u tjednu, osim praznikom. Roditelj, skrbnik ili ovlaštena osoba dužna se javiti odgojitelju matične skupine prilikom dovođenja i odvođenja djeteta, ili dežurnom odgojitelju, ukoliko dijete boravi u dežurstvu.
 
Roditelj ili skrbnik je obavezan doći po dijete u dječji vrtić do kraja radnog vremena vrtića. Ukoliko roditelj ne dođe po dijete, niti ne osigura drugu odraslu osobu koja će doći po dijete, po isteku radnog vremena dječji vrtić će preko MUP-a obavijestiti roditelje gdje je dijete smješteno.
U dječji vrtić se dovodi zdravo dijete.

U dječji vrtić se ne smije primiti dijete ukoliko ima:
 
 • Temperaturu
 • Proljev i povraćanje
 • Uši i svrab
 • Parazite u stolici
 • Zarazne bolesti
 
Nakon preboljene bolesti dijete se može primiti jedino uz liječničku ispričnicu. O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja roditelj ili skrbnik obvezan je obavijestiti matičnog odgojitelja. Sve vrste lijekova za djecu smiju se primiti jedino kod kroničnih bolesti i uz liječničku potvrdu. U ostalim slučajevima nije dopušteno donositi lijekove.

Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s matičnim odgojiteljima.
 
Partnerstvo roditelja i odgojitelja odvija se osim svakodnevnih individualnih informacija prilikom dolaska i odlaska djece iz vrtića i preko informativnih roditeljskih sastanaka koji se održavaju prema potrebi na poziv ravnatelja ili osnivača vrtića, te individualnih razgovora s roditeljima na inicijativu roditelja ili poziv odgojitelja ili stručnog suradnika – pedagoga.
 
Korisnik usluga dječjeg vrtića dužan je redovito podizati uplatnice kod odgojitelja ili u računovodstvu dječjeg vrtića. Korisnik je dužan na zahtjev dječjeg vrtića dostaviti podatke i uvjerenja potrebna radi obračuna cijene usluga dječjeg vrtića. Utvrđeni iznos cijene potrebno je uplatiti najkasnije do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
 
Usluge koje se koriste u dječjem vrtiću izvan propisanog pedagoškog standarda (kraći programi, strani jezici, izleti i dr.) naplaćuju se prema stvarnim troškovima navedenih usluga.
 
U prostoru dječjeg vrtića zabranjeno je:
 
 • Nošenje oružja
 • Unošenje i konzumiranje alkohola i narkotika
 • Unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • Unošenje tiskovina nemoralnog sadržaja
 • Pušenje
 • Pisanje po zidovima i uništavanje imovine
 • Bacanje otpadaka izvan košara za otpatke
 • Bez dozvole ravnatelja u dječjem vrtiću ne smiju boraviti strane osobe
 • Ulazak u cipelama u prostorije odgojnih skupina
https://www.virtualno360.hr/virtualna-setnja-pregled/djecji-vrtic-didi
Ispiši stranicu