O nama

Dječji vrtić Didi osnovan je 2003. godine u Krašiću, poznatoj maloj općini gdje je rođen Kardinal Stepinac.  Danas uz centralnu kuću u Krašiću djelujemo na području općinama:  Brckovljani, Rugvica, Klinča Sela, Draganić te u Gradu Dugo Selo.

U pedagoškoj godini 2014./2015. programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se u 8 objekata. Upisali smo 446-ero djece u 20 skupina. 

Rad s djecom organiziran je u odgojno- obrazovnim skupinama za djecu rane dobi (od godinu do tri godine) i odgojno- obrazovnim skupinama djece predškolske dobi ( od tri godine do polaska djece u osnovnu školu).

Skupine smo slagali polazeći od zadovoljavanja potreba i interesa roditelja i djece te zadanih prostornih uvjeta.

Timskim djelovanjem želimo unaprijediti i razvijati kvalitetniju razinu suradničkih odnosa te biti organizacija koja uči, koja je u stalnom stupnju  promjene i istraživanja vlastite odgojno-obrazovne prakse.
Cilj nam je njegovanje kulture vrtića kojom želimo postići autentičnost u pristupu odgojno-obrazovnoj praksi temeljenoj na suvremenom shvaćanju  djeteta i ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Stoga smatramo da je dijete:
  • subjekt vlastitog odgoja i obrazovanja,
  • aktivno, znatiželjno i kompetentno biće (osoba),
  • socijalno biće,
  • osoba koja ima svoju kulturu, potrebe i prava.

Naš je vrtić suvremena ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te na njega gledamo kao na „mjesto kvalitetnog življenja, ravnopravnog sudjelovanja i zajedničkog  učenja djece i odraslih, u kojoj svi subjekti imaju priliku participirati odgovorno ponašanje (prema sebi, drugima i cjelokupnom društvu)“ (NCVVO, 2012.).
 
Ispiši stranicu