Fotografiranje na svadbi

Na svadbi se djeci najviše dojmio fotoaparat. Njegove dijelove su proučavali, razgledavali i istraživali, a svoje su doživljaje prenijeli na papir.Ispiši stranicu