Rode

Tijekom šetnje, djeca su uočila rode. Zajedno su ih promatrali, oponašali, opisivali i proučavali.

Kroz izradu vlastitog gnijezda, plakata, slikopriča i igrokaza, djeca su razvijala jezične i govorne vještine, vizualnu percepciju i pozitivne stavove prema životinjama.




Dječji vrtić DIDI Prikraj

Ispiši stranicu