Pedagog u vrtiću

U našem vrtiću rade dvije stručne suradnice pedagoginje Nina Pavlović i Jelena Marić koje su preraspoređene po određenim lokacijama vrtića i međusobno blisko surađuju.

Njihova uloga je:
 • kontinuirano praćenje i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa
 • praćenje realizacije odgojno-obrazovnog rada
 • stručno pridonošenje maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva
 • predlaganje odgojiteljima primjenu inovativnih i suvremenih metoda oblika rada s djecom
 • aktivno sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa te kurikuluma
 • oblikovanje misije i vizije vrtića
 • sudjelovanje u izradi strategije vrtića

Naše pedagoginje su nezaobilazan čimbenik podizanja kvalitete vrtića. Njihov rad uključuje širok spektar djelovanja u odnosu na:
 •  dijete
 •  odgojitelja
 •  roditelja
 •  društvenu zajednicu

Djetetovi interesi i potrebe su nam najvažniji stoga je odgojno obrazovni proces usmjeren na razvoj njegovih jačih strana, potencijala i kompetencija. Pedagoginje aktivno sudjeluju u uočavanju tih interesa, prate i procjenjuju djetetove razvojne karakteristike, sugeriraju i predlažu konkretne promjene koje će doprinijeti djetetovoj dobrobiti.

U našem vrtiću pedagoginje Nina i Jelena usmjerene su na rad s odgojiteljima stvarajući uvjete za poticanje razvoja i jačanje njihovih profesionalnih kompetencija s ciljem boljeg razumijevanja djeteta i odgojno-obrazovnog procesa. Kontinuirano provode stručno i profesionalno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika i to kroz: interne stručne aktive, seminare, timska planiranja, refleksivne praktikume, individualno stručno usavršavanje i odgojiteljska vijeća.

Pedagoginje komuniciraju s roditeljima prilikom upisa djeteta u vrtić te im pružaju podršku tijekom procesa prilagodbe. Potiču ostvarivanje i jačanje partnerskih odnosa roditelja i odgojitelja kroz radionice, roditeljske sastanke, individualne razgovore i razna prigodna druženja. Savjetodavnim radom pomažu roditeljima u problemskim odgojno-obrazovnim situacijama, a odgojiteljima pomažu u oblikovanju svih dimenzija odgojno-obrazovnog procesa.
 
Dio su stručnog tima i svojom pozitivnom i uspješnom suradnjom unaprjeđuju pedagoške prakse te razvijaju suradnju s drugim ustanovama promovirajući odgojno-obrazovni rad.
Ispiši stranicu