​Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca, na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. 

Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Ovim dokumentom štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka, od prava na život do prava na dostojanstvo.


               

 


Ispiši stranicu