Predškola/Igraonice na engleskom jeziku

Program predškole:


Primarni cilj predškole je poticati cjeloviti razvoj, odgoj i obrazovanje djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu. U našem se vrtiću u programu predškole maksimalno izbjegava „školifikacija“ odgojno-obrazovnog procesa oslanjajući se na suvremeno shvaćanje djeteta osiguravajući poštivanje prava djeteta, njegove osobnosti i potreba. Kod djece će se razvijati emocionalna inteligencija, sposobnost adaptiranja i razvijanje samopouzdanja. Osjetljivost djece za potrebe drugih je vrlo bitna i jedan je od glavnih ciljeva programa predškole.


OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

 1. Zahtjev za upis

2. Preslika rodnog lista

3. Potvrda o mjestu prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci) ili preslika osobne iskaznice ako ju dijete posjeduje


 

Igraonice na engleskom jeziku:


Cilj nam je da djeca razviju svijesti o mogućnosti komuniciranja na engleskom jeziku i stvaranje temelja za cjeloživotno učenje, razviju slušnu osjetljivost, stvore naviku slušanja i razumijevanja drugog (stranog) jezika, imaju poticajno ozračje za izražavanje na engleskom jeziku kroz različite medije. Usvajanje novih znanja kroz igru i druge zabavne aktivnosti, koje ne predstavljaju opterećenje za dijete, dugoročno mu pomažu na njegovom putu razvoja u kompetentnog građanina svijeta. 


OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA IGRAONICE NA ENGLESKOM JEZIKU:

 1. Zahtjev za upis

2. Preslika rodnog lista

3. Potvrda o mjestu prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci) ili preslika osobne iskaznice ako ju dijete posjedujeDOKUMENTACIJA ZA ISPIS:
 
ZAHTJEV ZA ISPIS
Ispiši stranicu