UPISI 2022./2023.

OBAVIJEST o upisu u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini 2022./2023za sve Područne objekte Dječjeg vrtića DIDI
 
Dječji vrtić Didi zaprimat će prijave za upis djece u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u osnovnu školu, u program:
 
1. Redovni 10 – satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
 

Prijave za upis djece provode se isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

 
Novi sustav upisa provodi se u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.

Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića (tajnistvo.didi@gmail.com).
 

Prijave za upis  podnose se od  12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine 

 
Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani:
  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
  • uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta
  • uvjerenja o prebivalištu/boravištu roditelja/skrbnika
  • dokaz o zaposlenju roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
 
Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području grada za koji predaju zahtjev (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se ako ima slobodnih mjesta.
 
Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.
 

Rezultati upisa objavit će se na web stranici za Područni objekt Velika Gorica 9. lipnja 2022.godine, a za sve ostale Područne objekte (Dugo Selo, Prikraj, Draganić, Klinča Sela, Krašić, Kravarsko, Pokupsko, Stupnik i Sveta Nedelja) 13. lipnja 2022. godine.


Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2022. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Dodatna pojašnjenja roditelji mogu zatražiti na broj telefona: 098/382-538 ili na mailovima: tajnistvo.didi@gmail.com, infovrticdidi@gmail.com.
 

Ispiši stranicu