UPISI 2023/24

 
O B A V I J E S T

o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola)  za pedagošku godinu 2023./2024.
 
 
Poštovani roditelji i skrbnici djece predškolske dobi,
 
Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023.g. (do 12:00 h) isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/
 
Iznimno, prijave za program predškole predaju se prema uputama u točki III. ove Obavijesti.
 
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.
Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.
Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin ( najaviti se do 16.05. za dodjelu termina).
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić.
 
Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (u Prilogu ove Obavijesti) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.
 
 
II. PODRUČNI OBJEKTI
 
 
Centralni objekt „Palčica“ - sjedište
Karlovačka 26, Klinča Sela
 
Područni objekt „Sunce“
Krašić 4 d, Krašić
 
 
Područni objekt „Draganić“
Mrzljaki 1, Draganić
Područni objekt „Cro Kid“
Svetonedeljska 7, Sveta Nedelja
 
Područni objekt „Stupnik“
Sv.Benedikta 79, Donji Stupnik
 
Područni objekt „Velika Gorica“
Kolodvorska 64/2, Velika Gorica
Područni objekt „Kravarsko“
Trg Stjepana Radića 19, Kravarsko
Područni objekt „Lajdica“
Pokupsko 25 d, Pokupsko
Područni objekt „Suncokret“
B.Huzanića 67, Dugo Selo
Područni objekt „Tratinčica“
S.Radića 42, Brckovljani-Prikraj
 
 
 
Zahtjevi se podnose za ostvarivanje redovitih cjelodnevnih programa za djecu od navršene godine dana do polaska u školu te za ostvarivanje posebnih i alternativnih programa ukoliko ih vrtić provodi.
 
III. PROGRAM PREDŠKOLE
 
PROGRAM PREDŠKOLE organiziran je u područnim objektima Sunce, Draganić, Stupnik, Kravarsko, Pokupsko, Tratinčica i u Centralnom objektu Tratinčica.
Provodi se od listopada 2023. do svibnja 2024. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu.
Program predškole namijenjen je djeci koja ne polaze dječji vrtić.
Natječajnu dokumentaciju za upis u program predškole roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte na adresu vrtića tajnistvo.didi@gmail.com
Zahtjevi za upis u program predškole mogu se preuzeti na mrežnim stranicama dječjih vrtića.
Dokumentacija potrebna za upis:

1. Zahtjev za upis
2. Uvjerenje o prebivalištu za dijete ne starije od 6 mjeseci
3. Preslika rodnog lista djeteta 
 
 
IV. UPISNA DOKUMENTACIJA I OSTVARIVANJE PREDNOSTI
 
Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti traženu dokumentaciju.
 
Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada/Općine u koji se upisuju, a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.
 
Detaljne informacije o prednostima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su u Pravilniku o upisu objavljenom na mrežnim stranicama dječjeg vrtića.
 
 
 
V. OBJAVA REZULTATA
 
Rezultati upisa djece u dječji vrtić objavit će se na mrežnoj stranici vrtića
www.vrticdidi.hr )  13. lipnja 2023. g.
Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića  u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.
Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2023. g.), a tijekom godine ukoliko se roditelj prijavi i postoji slobodno mjesto.
Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.
 
 
 
PLAN UPISA 2023/24.
BROJ SLOBODNIH MJESTA PREMA LOKACIJAMA I GODINAMA ROĐENJA DJECE
 
 
Lokacija Godište djeteta Broj slobodnih mjesta
Centralni object”Palčica”, Karlovačka 26,Klinča Sela 2022. 3
2020./2021. 2
Područni object “Sunce”,
Krašić 4 d, Krašić
/ 0
Područni object “Draganić”, Mrzljaki 1, Draganić 2020./2021. 5
Područni object “Cro Kid”, Svetonedeljska 7, Sveta Nedelja 2020./2021. 5
Područni objekt “Stupnik”, Sv.Benedikta 79, Donji Stupnik 2022. 2
2020./2021. 3
Područni object “Velika Gorica”, Kolodvorska 64/2, Velika Gorica 2020./2021. 10
Područni object “Kravarasko”, Trg Stjepana Radića 42, Kravarsko 2020. 5
Područni objekt “ Lajdica”, Pokupsko 25 d, Pokupsko 2020./2021. 5
Područni objekt “Suncokret”, B.Huzanića 67, Dugo Selo 2020. 5
Područni objekt “Tratinčica”, S.Radića 42, Brckovljani-Prikraj 2021./2022. 5

Ispiši stranicu