STRUČNI TIM


KONTAKTI 


Ravnateljica:
Ida Jakolić, univ. bacc. praesc. educ.


Stručni tim:

Logopedinja:Ljubica Roglić,mag.logoped.
e-mail:ljroglicc@gmail.com 


pedagoginja: Nina Pavlović,dipl.pedagog
e-mail:pedagog.vrtic.didi@gmail.com
pedagoginja:Ana Bulat, dipl.pedagog
ana.ped23@gmail.com 

psihologinja: Maja Kajkut Tuljo dipl.psih.
e-mail: psiholog.vrtic.didi@gmail.com .

zdravstvena voditeljica: Antonija Cipurić univ.bacc.med.techn
e-mail:zdrastvena.didi@gmail.com 
zdrastvena voditeljica: Mateja Bradić univ.mag.med.techn.
e-mail:mateja.zdrastvenadidi@gmail.com
zdrastvena voditeljica:Ivona Vrban 
e-mail:ivona.vrban26@gmail.com
 
  


Radno vrijeme stručnog tima je fleksibilno i može se mijenjati ovisno o potrebama vrtićatajništvo: tel:01/2750-912
e-mail:tajnistvo.didi@gmail.com

računovodstvo: tel: 01/7888-550
e-mai:racunovodstvo.didi@gmail.com 

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00

 
Ispiši stranicu